Kansen voor beleggingen in converteerbare obligaties

NN Investment Partners
By October 30, 2018 09:41

Kansen voor beleggingen in converteerbare obligaties

Investment View

Als we verder kijken dan het negatieve nieuws over importheffingen en handelsoorlogen, zien we een gezonde economische groei en een opwaartse druk op de rentes door een geleidelijke beëindiging van monetaire stimuleringsmaatregelen. Dit klimaat biedt goede koopmogelijkheden voor converteerbare obligaties (CO’s). Door de op aandelen lijkende kenmerken profiteren CO’s van de economische groei, terwijl de invloed van stijgende rentes slechts beperkt is. Dit laatste komt door de beperkte duratie van gemiddeld 1,8 jaar voor de beleggingscategorie

NN Investment Partners
By October 30, 2018 09:41

SEARCH