Een verkenning van trends en risico’s op de financiële markten

OpinioPro Selection
By November 1, 2018 14:33

Een verkenning van trends en risico’s op de financiële markten

Trendzicht 2019

In AFM Trendzicht signaleert de AFM belangrijke trends en bijbehorende risico’s in de financiële sector. Het vroegtijdig signaleren en begrijpen van veranderingen in de sector draagt bij aan een effectieve, vooruitblikkende en preventieve toezichtaanpak. In deze eerste editie is een centrale plek ingeruimd voor hét moment waarop een van deze trends – politieke onzekerheid – zijn voorlopige climax kent: brexit op 29 maart 2019. Daarnaast komt de voortschrijdende digitalisering van de sector aan bod, net als de groeiende rol van de financiële sector in de transitie naar een duurzame samenleving en economie. In deze verkenning duiden we deze trends vanuit de missie van de AFM om zich sterk te maken voor eerlijke en transparante financiële markten, en bij te dragen aan duurzaam financieel welzijn.

OpinioPro Selection
By November 1, 2018 14:33

SEARCH