Inflatierisico

Achmea
By December 25, 2018 13:04

Inflatierisico

Het doel van pensioenfondsen is om hun deelnemers van een goed en waardevast pensioen te voorzien. Veel pensioenfondsen streven er daarom naar de pensioenen jaarlijks te verhogen met de inflatie. Deze jaarlijkse verhoging wordt indexatie of toeslag genoemd. In de rest van deze reader gebruiken we de term indexatie. Wanneer een pensioenfonds de uitkeringen niet verhoogt, daalt de koopkracht van de deelnemers. In het eerste deel van deze reader onderzoeken we het effect van inflatie op de koopkracht van deelnemers. Verder beantwoorden we de vraag wanneer een pensioenfonds gezond genoeg is om te indexeren. In het tweede deel van de reader kijken we naar inflatierisico. Dat is het risico dat de inflatie hoger uitvalt dan verwacht. We onderzoeken verschillende mogelijkheden om het inflatierisico te beheersen. Het indexeren van pensioenen is voor de meeste pensioenfondsen een ambitie en geen harde toezegging. Dat maakt het vraagstuk over inflatierisico interessant, maar ook complex.

Achmea
By December 25, 2018 13:04

SEARCH