Analyse van de financiële markten

Financial Investigator
By January 30, 2019 14:09

Analyse van de financiële markten

Twee jaar geleden verliep het economische herstel gelijkmatig in alle regio's, en nu lijkt ook de economische vertraging alle regio's te treffen. In de Verenigde Staten beginnen de zwakkere prestaties van de auto-industrie en de vastgoedsector navolging te krijgen in de kapitaalgoederensector, waar de groei van de bestellingen in het vierde kwartaal van 2018 is stilgevallen. De geleidelijke afname van het stimulerende effect van de begrotingsmaatregelen dreigt de groei in 2019 af te remmen. In de eurozone is de graadmeter van de activiteit in de maakindustrie in december 2018 net boven 50 gebleven. Er is dus nog lichte groei, maar we zijn intussen ver verwijderd van de niveaus van een jaar eerder, die op een stevige groei wezen. In China is diezelfde graadmeter in de laatste maand van vorig jaar onder de 50-puntengrens gedoken, wat wijst op een daling van de activiteit in de maakindustrie ten opzichte van een maand eerder. In Japan is het bbp in het derde kwartaal van 2018 gekrompen, maar is het nog wachten op de bbp-groei van het volledige jaar. De algemene daling van de grondstoffenprijzen weerspiegelt de gelijkmatige vertraging van de economische activiteit in alle regio's. 

Financial Investigator
By January 30, 2019 14:09

SEARCH