Buy-to-let verdringt starter van de koopwoningmarkt

ExpertBibliotheek
By August 30, 2019 17:38

Buy-to-let verdringt starter van de koopwoningmarkt

Buy-to-let is, in de omvang waarin het zich de afgelopen jaren in Nederland heeft voorgedaan, een nieuw verschijnsel. Dat particuliere beleggers op grote schaal koopwoningen kopen om die woningen vervolgens te verhuren, laat zien dat de verhoudingen op de woningmarkt zijn veranderd ten opzichte van het verleden, waarin het omgekeerde gangbaar was. Over de omvang van buy-to-let komen steeds meer gegevens beschikbaar. De informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek en die van het Kadaster geven het beste inzicht. Uit deze gegevens blijkt dat aankopen van koopwoningen door overige verhuurders, vooral particuliere verhuurders om die woningen vervolgens te verhuren, de laatste jaren sterk is gestegen. In 2017 ging het om 100.000 woningen die zo omgezet zijn van koop naar huur

ExpertBibliotheek
By August 30, 2019 17:38

SEARCH