Het pleidooi voor duurzaam cash management

Editorial Team OpinioPro
By June 22, 2021 08:00

Het pleidooi voor duurzaam cash management

Gezien de korte-termijnhorizon van geldmarktfondsen, kunnen sommige beleggers denken dat de integratie van ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) in geldmarktfondsen niet de moeite waard is. BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) heeft een andere visie als duurzame vermogensbeheerder. Langetermijnrisico’s kunnen zich immers op korte termijn openbaren.

BNPP AM verwacht dat er betere beleggingsbeslissingen zullen worden genomen als de ESG-factoren systematisch en expliciet worden geïntegreerd in de analyses en besluitvorming, met inbegrip van het Money Market Fund universum. Binnen dit universum moet wel rekening gehouden worden met de specifieke beperkingen die aan deze activaklasse verbonden zijn. Zo blijven bedrijven met een lagere ESG-score nog wel belegbaar, mits er bij deze bedrijven sprake is van betrokkenheid.

Het ESG-bewustzijn van beleggers neemt gelukkig toe en klanten stappen over van een zuivere risico/rendement benadering naar een duurzame risico/rendement-mentaliteit. De beschikbare ESG-gegevens over de emittenten worden steeds beter. Ook de emittenten zelf worden zich bewust van het belang van de ESG-overwegingen van beleggers.

EEN PIONIER IN DUURZAAM BELEGGEN

Duurzaamheid staat centraal in de strategie en in de beleggingsbeslissingen van BNPP AM die actief bijdragen aan de energietransitie, het milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve groei. Haar prioriteit is om klanten duurzaam langetermijnrendement te bieden. Momenteel is er een multidisciplinair team van 21 mensen (het Sustainability Centre) dat onderzoek doet en de beleggers van BNPP AM ondersteunt. De ESG-criteria worden in alle fasen van het beleggingsproces toegepast. BNPP AM werkt ook actief samen met regelgevende instanties om mede vorm te geven aan de regels voor en het gedrag van ondernemingen.

Meer weten?

📣Kijk ook het webinar: Sustainability in the world of Money Market Funds

 

📣Lees verder: Liquidity Solutions – The case for sustainable cash management

Editorial Team OpinioPro
By June 22, 2021 08:00

SEARCH