Duurzame energietransitie: volop mogelijkheden

Actiam
By July 12, 2021 07:10

Duurzame energietransitie: volop mogelijkheden

Op 18 mei 2021 publiceerde de International Energy Agency (IEA) haar rapport “Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector”. De IEA werd in 1974 opgericht als de oliesectorwaakhond van de westerse landen. In de afgelopen 47 jaar werd dit agentschap vooral gezien als een sterke voorstander van fossiele brandstoffen. Juist daarom kwam dit rapport als een grote verrassing voor de oliesector, politici, klimaatactivisten en beleggers. In het rapport wordt een scenario geschetst hoe in 2050 de CO2-uitstoot tot nul gereduceerd zou kunnen worden. Die doelstelling kan gezien worden als een noodzakelijke voorwaarde voor het halen van het Klimaatakkoord van Parijs, dat ernaar streeft de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5oC (boven het pre-industrieel niveau). Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport is dat, om de opwarming binnen de perken te houden, energiebedrijven alle nieuwe olie- en gasexploratieprojecten vanaf dit jaar moeten stopzetten.

Actiam
By July 12, 2021 07:10

SEARCH