Hoe kunnen de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging worden aangepakt?

Editorial Team OpinioPro
By July 19, 2021 09:26

Hoe kunnen de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging worden aangepakt?

Alex Bernhardt, het nieuwe Global Head of Sustainability Research van BNP Paribas Asset Management, onderzoekt de door klimaatverandering veroorzaakte redenen van luchtverontreiniging en hoe we het probleem kunnen aanpakken.

De kwaliteit van de lucht die we inademen kan een aanzienlijke invloed hebben op onze gezondheid. Door de nadruk te leggen op financiële innovatie en publiek-private samenwerking kunnen investeerders het meest urgente probleem helpen aanpakken die zich op het raakvlak bevinden van onze gezondheid én de gezondheid van onze planeet.
Klimaatverandering heeft op een aantal manieren invloed op de menselijke gezondheid. Direct door een hoger risico op hittegolven. Maar ook indirect door luchtverontreiniging die verband houdt met de oorzaken van klimaatverandering. De WHO schat dat ongeveer zeven miljoen sterfgevallen per jaar verband houden met luchtverontreiniging.

Ongelijke impact

Luchtvervuiling heeft een ongelijke impact. De zwaarst getroffen steden liggen allemaal in ontwikkelingsmarkten. En volgens de WHO neemt de ongelijkheid op het gebied van luchtverontreiniging alleen maar toe. Ook in ontwikkelde landen, waar gemeenschappen met lagere inkomens doorgaans meer te lijden hebben onder de vervuilde lucht die afkomstig is van wegen, fabrieken voor fossiele brandstoffen en de industrie.

Impact op sectoren

Diverse sectoren worden direct geraakt door de klimaatverandering. Gezondheidszorg is een voor de hand liggend voorbeeld. Verzekeraars in gebieden die door natuurbranden worden bedreigd, moeten zich voorbereiden op meer claims. Maar ook bosbouw en landbouwgewassen zullen duidelijk de gevolgen ondervinden. Producenten van elektriciteit uit fossiele brandstoffen en autofabrikanten met verbrandingsmotoren staan ook onder toenemende druk om hun activiteiten en producten koolstofarmer te maken.

Wat kunnen we doen?

Het aanpakken van de klimaatverandering op mondiaal niveau is duidelijk een prioriteit. Maar daarnaast moeten meer lokale maatregelen worden genomen om de veerkracht te vergroten. Het probleem van de natuurbranden kan bijvoorbeeld ook worden aangepakt door publiek-private investeringen in programma’s ter ondersteuning van de biodiversiteit en het natuurlijk kapitaal.

Financiering is een uitdaging

De financiering van aanpassingen kan moeilijk zijn. Het voorkomen van een bosbrand levert bijvoorbeeld geen inkomstenstromen op, terwijl er wel een investering tegenover staat.

Groene obligaties worden weliswaar steeds populairder, maar zijn nog niet aangeboord als een belangrijke bron voor de financiering van veerkracht/risicobeperking. Slechts een fractie van de groene obligaties die sinds 2007 zijn uitgegeven hebben een component van veerkracht of klimaataanpassing.

Het is dan ook belangrijk dat zowel bedrijven als overheden bij deze kwesties worden betrokken.


Lees hier het uitgebreide artikel van Alex Bernhardt:

📣How can we tackle the effects of air pollution on human health?


In deze video stelt Alex Bernhardt zich voor als het nieuwe hoofd van sustainable research van BNP Paribas Asset Management:

📣Bringing sustainable insights and solutions to investors (video)

Editorial Team OpinioPro
By July 19, 2021 09:26

SEARCH