De film A Life on Our Planet heeft klimaatbeleid in een stroomversnelling gebracht

Editorial Team OpinioPro
By September 22, 2021 08:17

De film A Life on Our Planet heeft klimaatbeleid in een stroomversnelling gebracht

Er is veel geschreven over duurzaam beleggen en de noodzaak om de leefbaarheid van onze planeet te beschermen. Maar al die verhalen samen, hebben nog niet zoveel in beweging gebracht als A Life on Our Planet. Dat is een film van David Attenborough, die in het najaar van 2020 op videodienst Netflix verscheen en heeft sindsdien heel veel losgemaakt. Tijdens zijn loopbaan van meer dan zestig jaar heeft Attenborough de wereld enorm zien veranderen. De film A Life on Our Planet is zijn verhaal over de grootste fout die de mensheid ooit heeft gemaakt – en zijn visie op hoe we die recht kunnen zetten. Daarin zitten volop lessen voor het dagelijks leven. Maar ook voor beleggers.

Het verlies aan biodiversiteit is volgens Attenborough een van de grootste bedreigingen voor onze planeet. Dankzij allerlei ketens in de natuur, is het klimaat de afgelopen duizenden jaren zeer stabiel. De temperatuurschommelingen bleven in de voorgaande 10.000 jaar beperkt tot niet meer dan 1 graad Celsius. Dat evenwicht is al tijdens het leven van Attenborough uit balans geraakt.

De verbranding van fossiele brandstoffen is een grote boosdoener. Attenborough doet een oproep aan pensioenfondsen om daar niet langer in te beleggen: “Daarmee steunen ze bedrijven die een toekomst bedreigen, waarvoor hun klanten juist vermogen opbouwen.”

Ontbossing is een andere reden voor klimaatverandering. Het Wereld Natuur Fonds heeft becijferd dat tussen 2004 en 2017 een gebied van 43 miljoen hectare van met name tropische bossen is omgehakt in Azië, Afrika, Oceanië en Latijns Amerika. Die oppervlakte is even groot als tienmaal die van Nederland. Het massaal verdwijnen van bomen heeft ook een groot effect op de biodiversiteit.

Veel van de uitdagingen waar we voor staan een gevolg van een grote bevolkingsgroei. Toen Attenborough in 1954 zijn carrière begon, woonden 2,7 miljard mensen op aarde. Tegenwoordig zijn dat er ongeveer 8 miljard. Het goede nieuws is dat de snelheid van die groei afneemt.

Om ervoor te zorgen dat onze aarde een leefbare planeet blijft, is het van groot belang om op allerlei verschillende gebieden actie ondernemen: van het tegengaan van het terugdringen van de CO2-uitstoot tot het tegengaan van ontbossing, en van het beschermen van de biodiversiteit tot het aanpakken van overbevolking. Pictet Asset Management zoomt in een serie artikelen in op deze uitdagingen.

 

Photo by MESSALA CIULLA from Pexels

 

 

Editorial Team OpinioPro
By September 22, 2021 08:17

SEARCH