Een wereldwijde biodiversiteitsstrategie, uitdaging en kans voor beleggers

Editorial Team OpinioPro
By September 22, 2021 11:36

Een wereldwijde biodiversiteitsstrategie, uitdaging en kans voor beleggers

‘s Werelds grootste organisatie voor natuurbescherming – de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN- International Union for the Conservation of Nature) – houdt is september haar vierjaarlijkse bijeenkomst in Marseille. Het evenement, is de grootste milieuconferentie waaraan wordt deelgenomen door regeringen, bedrijven en non-profitorganisaties.

Een belangrijke boodschap van de conferentie is dat het belangrijk is de verbanden te erkennen tussen de vernietiging van ecosystemen, de klimaatcrisis en de gezondheids- en economische crises als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Deze vier crises staan niet los van elkaar. Zij – en hun oplossingen – zijn nauw met elkaar verbonden. Covid-19 zelf kan worden gezien als een gevolg van de achteruitgang van het milieu. Klimaatverandering is een grotere bedreiging voor de toekomst van veel soorten dan ooit tevoren en zal de sociale en economische problemen die door de pandemie zijn achtergelaten, nog verergeren.

Nieuwe uitdagingen voor investeerders

De geavanceerde beleggers met wie BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) werkt, zijn vertrouwd met risico’s, maar de biodiversiteits- en klimaatcrises vragen om nieuwe terminologie.

Net als klimaatverandering is biodiversiteitsverlies aan de gang, niet een potentiële gebeurtenis ver weg in de toekomst. Het is duidelijk dat een voortzetting van het business-as-usual beleid naar een ramp drijft en dat het over een andere boeg moet worden gegooid. Te veel vertrouwen in de oude modellen voor risicobeheer kan de ware aard maskeren van de dreiging waarmee we worden geconfronteerd en onze rol in het aansturen ervan.

Wanneer in dit verband de term “systeemrisico” wordt gebruikt, gaat het niet alleen over bedreigingen voor de financiële stabiliteit; maar over de schade voor de samenleving wanneer kritieke levens ondersteunende systemen worden beschadigd of uit hun evenwicht worden gebracht. Dit soort bedreigingen is bijzonder moeilijk te modelleren, met potentieel onbeperkte neerwaartse risico’s.

Om dit te beheersen, is BNPP AM van mening dat beleggers al hun invloed moeten aanwenden om het probleem aan te pakken, met inbegrip van een doeltreffender engagement van bedrijven en pleitbezorging voor het overheidsbeleid.

Maar ook een enorme kans

Samen met de overgang naar een koolstofarme economie vormt de overgang naar een wereldeconomie die in harmonie is met de natuur de belangrijkste investeringsmogelijkheid van ons leven. Volgens het Economisch Wereldforum zullen deze ‘positieve paden’ tegen 2030 naar schatting 10 biljoen dollar aan bedrijfswaarde opleveren en 395 miljoen banen creëren.

 

Hieronder staan diverse links over de volgende onderwerpen die meer achtergrondinformatie verstrekken over het hier besproken onderwerp.

BNP Paribas Asset Management over:

 

Photo by Victor Bezerra from Pexels

Editorial Team OpinioPro
By September 22, 2021 11:36

SEARCH