ESG-stimulans is keerzijde van China’s verbod op bitcoin

Editorial Team OpinioPro
By October 15, 2021 08:00

ESG-stimulans is keerzijde van China’s verbod op bitcoin

Sinds mei 2021 treedt China strenger op tegen het verhandelen en mijnen van cryptocurrency’s. China treedt hard op tegen o.a. bitcoin in een poging om problemen als stroomtekorten, klimaatschokken, financiële ontwrichting en de sluipende erosie van zijn soevereiniteit op het gebied van monetair beleid het hoofd te bieden. Tegelijkertijd omarmt Beijing gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) om zijn prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) te helpen verbeteren.

Het aanpakken van stroomtekorten en het streven naar klimaatbeheersing liggen ten grondslag aan Pekings verbod op bitcoin. China wil de piek van zijn koolstofuitstoot bereiken in 2030 en koolstofneutraal zijn in 2060. China’s tijdschema om koolstofneutraliteit te bereiken is veel korter (30 jaar na de piek) dan voor de VS (45 jaar) en de EU (71 jaar).

De industriële sector, die verantwoordelijk is voor 80% van de koolstofuitstoot, zal moeten inkrimpen en van de huidige afhankelijkheid van steenkool van 67% moeten overschakelen op schone energie. De vooruitgang op het gebied van hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, wind- en zonne-energie is echter niet snel genoeg geweest om de daling van de energievoorziening als gevolg van de lagere steenkoolproductie te compenseren.

Ondanks China’s anti-crypto maatregelen, is het bezig met de ontwikkeling van een officiële digitale renminbi (de e-CNY). Het omarmt gedistribueerde grootboektechnologie vanwege de voordelen die het kan opleveren voor zijn financiële systeem en monetaire beleidsvorming.

Er zijn sterke motieven voor China om de bitcoin te verdrijven, de e-CNY te ontwikkelen en DLT te omarmen. Kenmerkend voor DLT is dat de gedeelde en gesynchroniseerde data geografisch gespreid zijn.

Ten eerste zou de programmeerbaarheid van een e-CNY de PBoC in staat moeten stellen om zijn doelgericht monetair beleid met grotere nauwkeurigheid uit te voeren, financiële inclusie te stimuleren en zelfs “helikoptergeld” te gebruiken door liquiditeit in specifieke gebieden van het systeem te injecteren, en zo de controle en transmissie van het monetair beleid te versterken.

In de tweede plaats zou de e-CNY in een systeem zonder fysiek geld, dat zich lijkt te ontwikkelen, de nul-ondergrens van het monetaire beleid kunnen wegnemen door de PBoC in staat te stellen negatieve rentetarieven te hanteren om deflatieschokken aan te pakken en economische subjecten ertoe aan te zetten minder te sparen en meer uit te geven.

De wettelijke status en het gecentraliseerde karakter van de e-CNY vormen de governance-achtergrond voor het bevorderen van het internationale gebruik van de digitale renminbi. China heeft echter geen haast om de internationalisering door te drukken.

 

BNP Paribas Asset Management over:

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Editorial Team OpinioPro
By October 15, 2021 08:00

SEARCH