Klimaatmaatregelen: De belangrijkste keuzes in de geschiedenis van de mensheid

Editorial Team OpinioPro
By October 25, 2021 11:44

Klimaatmaatregelen: De belangrijkste keuzes in de geschiedenis van de mensheid

De klimaatmaatregelen waar beleidsmakers voor staan zijn misschien wel de belangrijkste keuzes in de geschiedenis van de mensheid.

 

Ook in Nederland is het dit jaar met de wateroverlast in Limburg te merken dat er allerlei weerrecords worden gebroken. De effecten van de hoeveelheid broeikasgassen die we de atmosfeer in hebben gebracht, laten zich nog decennia of mogelijk zelfs eeuwen voelen volgens de documentaire van David Attenborough, ‘A Life on Our Planet’.

 

Dat is een film van David Attenborough, die in het najaar van 2020 op videodienst Netflix verscheen en heeft sindsdien heel veel losgemaakt. Tijdens zijn loopbaan van meer dan zestig jaar heeft Attenborough de wereld enorm zien veranderen. De film A Life on Our Planet is zijn verhaal over de grootste fout die de mensheid ooit heeft gemaakt – en zijn visie op hoe we die recht kunnen zetten.

 

In zijn documentaire schetst Attenborough aan de hand van een vergelijking met het na een kernramp verlaten Tsjernobyl een naargeestig beeld van een voor mensen onleefbare wereld als we op de huidige weg doorgaan. De klimaatmaatregelen die beleidsmakers wereldwijd moeten nemen, vormen volgens hem de belangrijkste keuzes in de geschiedenis van de mensheid.

 

Die boodschap komt steeds duidelijker binnen bij overheden en bedrijven. Europa en de Verenigde Staten streven ernaar om de CO2-uitstoot uiterlijk in 2050 per saldo tot nul terug te brengen. Voor China ligt die einddatum in 2060.

 

Momenteel ligt de focus heel sterk op het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame energie.  Een groeiende capaciteit van groene energie vormt onderdeel van de energietransitie, die zich steeds duidelijker aftekent. Maar het is ook van belang om de infrastructuur aan te passen of uit te bouwen. En het is van belang dat stroom goed opgeslagen kan worden.

 

De bedrijven achter deze innovaties, vormen het beleggingsuniversum van de Clean Energy-strategie van Pictet. Deze strategie kenmerkt zich door een brede aanpak die zich richt op kansen binnen het hele spectrum van duurzame energie, efficiënter energiegebruik, betere infrastructuur en ondernemingen die technologieën ontwikkelen die alle veranderingen mogelijk maken.

 

Om ervoor te zorgen dat onze aarde een leefbare planeet blijft, is het van groot belang om op allerlei verschillende gebieden actie ondernemen: van het tegengaan van het terugdringen van de CO2-uitstoot tot het tegengaan van ontbossing, en van het beschermen van de biodiversiteit tot het aanpakken van overbevolking. Pictet Asset Management zoomt in een serie artikelen in op deze uitdagingen.
 

 

Editorial Team OpinioPro
By October 25, 2021 11:44

SEARCH