De vooruitzichten van Pictet Asset Management voor 2022

Editorial Team OpinioPro
By January 10, 2022 08:46

De vooruitzichten van Pictet Asset Management voor 2022

De trends van 2021 worden voortgezet. Het economische en marktherstel als gevolg van de opheffing van de lockdownmaatregelen gaan onverminderd door, en wel in de laatste fasen.

Hoewel obligaties het moeilijk zullen hebben bij een stijging van de rente, zouden aandelen een behoorlijk rendement moeten genereren, omdat sterke bedrijfswinsten een daling van de winstveelvouden van aandelen compenseren.

Recordwaarderingen voor veel activaklassen, een strakker monetair en expansief fiscaal beleid, en een oplopende inflatie zullen de aandelenwinsten in 2022 beperken tot één cijfer, na een bijna verdubbeling van de dieptepunten tijdens de pandemie.

Risico’s

Pictet Asset Management is optimistisch over de wereldgroei, maar er zijn drie specifieke risico’s waarmee ze rekening houden. De oplopende inflatie, bijvoorbeeld een snelle stijging van de olieprijs tot 100 dollar per vat en meer, kan de vraag ernstig onder druk zetten. Verdere regelgevende beperkingen in China moeten eveneens serieus worden genomen. En dan is er nog Covid-19 – of meer bepaald de mogelijkheid dat er een nieuwe, nog gevaarlijkere variant opduikt waartegen de huidige vaccins niet opgewassen zijn.

Monetair Beleid

Het monetaire beleid zal in 2022 minder soepel worden – zelfs als er geen echte totale ommezwaai is Historisch gezien dalen de aandelenrendementen aan het begin van een Amerikaanse monetaire verstrakkingscyclus tot onder het langetermijngemiddelde, hoewel de prestaties doorgaans nog steeds positief zijn. Een plotse koersdaling of een stijging van de marktvolatiliteit is meestal van korte duur, ook al kunnen ze soms ernstig zijn.

Obligaties zullen volgend jaar wellicht in een seculiere bearmarkt terechtkomen. Een Amerikaanse renteverhoging volgende zomer zal de wereldwijde obligatierendementen hoger duwen, hoewel het tempo van de verschuiving zal worden afgeremd doordat de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken bezorgd blijven over het handhaven van de groei en de werkgelegenheid in plaats van zich strikt aan hun inflatieverplichtingen te houden.

 

Lees hier het hele artikel over de Outlook 2022 van Pictet Asset Management

 

Photo by Alesia Kozik from Pexels

Editorial Team OpinioPro
By January 10, 2022 08:46

SEARCH