ESG in de praktijk, Interview met Gabriel Micheli over ecologisch beleggen

Editorial Team OpinioPro
By July 13, 2022 09:37

ESG in de praktijk, Interview met Gabriel Micheli over ecologisch beleggen

Gabriel Micheli is senior investment manager bij Pictet Asset Management en al 15 jaar actief in de samenstelling van milieuportefeuilles. Hieronder staan enkele belangrijke quotes uit het interview.

Ik ben in 2006 bij Pictet komen werken. Destijds werd over klimaatverandering gesproken, maar vervuiling, biodiversiteit of plastic werden niet noodzakelijkerwijs gezien als problemen. Ik was ervan overtuigd dat je door te focussen op één milieudimensie het risico liep om elders problemen te creëren. We hebben toen een beleggingsmethodologie ontwikkeld op basis van de planetaire grenzen.
De planetaire grenzen is een wetenschappelijk kader dat een holistisch beeld geeft van alle milieukwesties en dat erkent dat elke dimensie een limiet heeft die we niet mogen overschrijden. Nu  wordt de methode steeds meer mainstream en zie je veel boeken of documentaires over de planetaire grenzen; het wordt een gemeenschappelijke taal.
Betrokkenheid bij het bedrijf werd als negatief ervaren door beleggers die vreesden dat het hun relatie met het management van het bedrijf onder druk zou kunnen zetten. Vandaag komen bedrijven naar ons voor advies omdat ze beseffen dat kapitaal stroomt naar diegenen met de beste ESG-scores.
Het is indrukwekkend hoeveel er de afgelopen jaren is veranderd.
We moeten verder gaan dan netto nul. We moeten herstellen wat we vernietigd hebben.
Lees het volledige Interview met Gabriel Micheli hier

 

Lees meer over de systematiek van de planetaire grenzen

 

Bekijk TED video over de planetaire grenzen

 

 

 

 

Editorial Team OpinioPro
By July 13, 2022 09:37

SEARCH