Pictet Asset Management Secular Outlook 2022 deel 1

Editorial Team OpinioPro
By July 14, 2022 08:58

Pictet Asset Management Secular Outlook 2022 deel 1

Wat zal de financiële markten de komende vijf jaar stimuleren? In de Secular Outlook 2022 gaat Picet Asset management dieper op deze vraag in. Centraal hierbij staan de rendementsvooruitzichten.

Rendementsvooruitzichten voor de komende 5 jaar

De afgelopen decennia is het een lonende strategie gebleken om de beleggingen van een portefeuille min of meer evenwichtig te verdelen over aandelen van ontwikkelde markten en obligaties.

Toch wijzen onze prognoses voor de komende vijf jaar erop dat beleggers een andere koers zullen moeten varen om een vergelijkbaar resultaat te bereiken.

Diverse redenen liggen hieraan ten grondslag:

  • De wereldeconomie nadert het einde van de expansiefase na de Covid-19-crisis. Krappere financiële voorwaarden en andere indicatoren wijzen allemaal op een recessie voor dit of volgend jaar.
  • Een ander obstakel voor ontwikkelde aandelenmarkten is een dreigende druk op de winstmarges van bedrijven. Dit als gevolg van stijgende lonen, stijgende grondstoffenprijzen, strengere voorschriften en een stijging van de vennootschapsbelasting.
  • Staatsobligaties van ontwikkelde landen zullen zich de komende vijf jaar ook moeten inspannen om aan de verwachtingen van beleggers te voldoen. Buiten de VS zullen de rendementen van vastrentende waarden uit ontwikkelde markten de komende vijf jaar onder de inflatie dalen.

Om de magere rendementen en inkomsten uit de ontwikkelde wereld te compenseren, zullen beleggers een delicaat evenwicht moeten vinden. Enerzijds blijkt uit onze analyse dat portefeuilles gemiddeld hogere allocaties aan aandelen en obligaties uit opkomende markten vereisen, evenals grondstoffen. Maar dit zijn risicovollere beleggingen. Daarom is het verstandig zijn om deze hogere risico’s te combineren met een hogere allocatie aan activa die geen gelijke tred houden met de reguliere aandelen- en obligatiemarkten, zoals liquide alternatieven, goud en private activa.

Lees de uitgebreide analyse van Pictet Asset Management in de Secular Outlook

Photo by Oziel Gómez

Editorial Team OpinioPro
By July 14, 2022 08:58

SEARCH