Pictet Asset Management Secular Outlook 2022 deel 2

Editorial Team OpinioPro
By July 18, 2022 11:56

Pictet Asset Management Secular Outlook 2022 deel 2

Wat zal de financiële markten de komende vijf jaar stimuleren?In de Secular Outlook 2022 gaat Picet Asset management dieper op deze vraag in. Van groot belang hierbij is de ondergang van wat de Washington consensus wordt genoemd.

 De ondergang van de Washington Consensus en de gevolgen ervan voor de asset allocatie

Een van de meest diepgaande en verregaande structurele trends van het afgelopen decennium was de langzame maar gestage ondergang van de neoliberale wereldorde en de economische tegenhanger ervan, de Washington Consensus. De Covid-19-pandemie en de Oekraïneoorlog hebben de verschuiving aanzienlijk versneld.

In dit deel van de Secular Outlook bekijkt Pictet Asset Management de impact van de erosie van de op regels gebaseerde wereldorde op de financiële markt en wordt geanalyseerd hoe dit de allocatie van kapitaal heeft verstoord.

De neoliberale orde maakte opgang tijdens de door inflatie geteisterde jaren 1970. Economisch gezien was deze nieuwe orde, ook bekend als de Washington Consensus,  opgebouwd rond zes pijlers:

  1. Fiscale beleidsdiscipline – of ‘kleine overheid’ gekenmerkt door een strikte controle van de overheidsuitgaven;
  2. Belastinghervorming, een verbreding van de belastinggrondslag en de invoering van gematigde marginale belastingtarieven;
  3. Marktcon
  4. forme rentevoeten en wisselkoersen;
  5. Liberalisering van goederen en kapitaalstromen;
  6. Privatisering van overheidsbedrijven en deregulering;
  7. Strikte handhaving van eigendoms- en andere wettelijke rechten.

De nieuwe orde werkte. De wereldeconomie kende een gouden tijdperk, gekenmerkt door snelle productiviteitswinsten, stijgende handelsvolumes en de opkomst van China als nieuwe economische supermacht. Ook de financiële markten profiteerden enorm.

Maar dat alles eindigde met de wereldwijde financiële crisis in 20081. De wereldwijde financiële crisis luidde een periode in van diepgaande introspectie door de beleidsmakers die resulteerde in een gestage ontmanteling van de Washington Consensus en het opnieuw opduiken van een meer interventionistische staat.

Het keerpunt was de invoering van een kwantitatieve versoepeling in 2008-2009 door alle grote centrale banken, waardoor ze de eerste en laatste koper van staatsobligaties werden en zo effectief de reële kapitaalkosten voor beleggers bepaalden. Kwantitatieve versoepeling werd bedacht als een tijdelijke oplossing voor een noodsituatie.

Maar naarmate de noodsituaties toenamen, werd kwantitatieve versoepeling echter niet alleen de standaard, maar omarmden de nationale regeringen ook een strengere regelgeving van de economie en de financiën.  Als gevolg daarvan wordt de rol van de financiële markten nu getest.

Lees de uitgebreide analyse van Pictet Asset Management in de Secular Outlook

 

Photo by Oziel Gómez

Editorial Team OpinioPro
By July 18, 2022 11:56

SEARCH