De rol van Pictet Asset Management bij de aanpak van biodiversiteitsverlies

Editorial Team OpinioPro
By October 26, 2022 10:03

De rol van Pictet Asset Management bij de aanpak van biodiversiteitsverlies

Het verlies aan biodiversiteit vormt een minstens even grote bedreiging voor de leefbaarheid van de aarde als klimaatverandering. 

De aanpak van de biodiversiteit is echter nog uitdagender dan de aanpak van klimaatverandering. Bij klimaatverandering draait alles om slechts één variabele, namelijk de uitstoot van broeikasgassen. De opwarming van de aarde is een gevolg van de hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen er vrijkomen in de atmosfeer. Het is niet van belang waar dat gebeurt. Dat ligt bij biodiversiteit compleet anders. In de eerste plaats speelt locatie juist een doorslaggevende rol. Elke locatie vraagt dus om een eigen, unieke aanpak. De tweede uitdaging is om te bepalen aan de hand van welke grootheid eventuele progressie wordt afgemeten.

Ten slotte heeft het verlies aan biodiversiteit in tegenstelling tot de opwarming van de aarde een veelvoud aan oorzaken, zoals overbemesting, ontbossing, vervuiling, overbevissing en de opkomst van invasieve soorten. De enige manier om het verlies aan biodiversiteit echt goed aan te pakken, is door een groot aantal milieuproblemen op te lossen.

Enkele partijen hebben al een schot voor de boeg gegeven voor het leggen van een link tussen natuur en financiële cijfers, zoals de Verenigde Naties. De komende jaren kunnen nieuwe inzichten de financiële wereld helpen om steeds gerichter maatregelen te nemen om ecosystemen te beschermen. Binnen die beweging vervult Pictet AM een voortrekkersrol.

Lees meer over de aanpak van de biodiversitiet in de financiele wereld en de rol hierbij van Pictet Asset Management.

Aanpak biodiversiteitsverlies: de gevolgen voor de beleggingswereld

Editorial Team OpinioPro
By October 26, 2022 10:03

SEARCH