Kwartaalupdate Commodities

Achmea
By November 24, 2022 10:06

Kwartaalupdate Commodities

Grondstoffen maken inmiddels zo’n 20 jaar deel uit van robuuste institutionele beleggingsportefeuilles. In die tijd is er veel veranderd. Passieve invullingen maken binnen de beleggingscategorie plaats voor alternatieve invullingen die zich over de afgelopen jaren meermaals hebben bewezen. Zowel met hogere rendementen als door lagere risico’s. Grondstoffen kennen een hoge inflatiegevoeligheid en maken vanwege de lage correlatie met andere beleggingscategorieën de portefeuille als geheel robuuster. Bij het opnemen van grondstoffen in de portefeuille wordt vaak een relatief kleine positie van 2,5% tot 5% van de portefeuille geïnvesteerd. Gegeven een volatiliteit van de beleggingscategorie van 20% draagt dit aanzienlijk bij aan het totale portefeuillerisico. 

Achmea
By November 24, 2022 10:06

SEARCH