Voorzichtig begin in 2023

Aegon Asset Management
By March 3, 2023 08:00

Voorzichtig begin in 2023

Dekkingsgraadscan pensioenfondsen:

In deze dekkingsgraadscan vindt u meer informatie over de dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds. We geven een overzicht van de ontwikkeling van de feitelijke en (12-maands) voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad in de afgelopen 12 maanden. Daarnaast maken we op basis van de laatste marktontwikkelingen een projectie van de …

Asset Manager

We are active global investors.

In a complex world we think and act across traditional boundaries. We organize our teams globally by asset class, to bring the breadth and depth of our investment and research capabilities together for clients across the world. We call it investing beyond borders..

Website: www.aegonam.com

Bas Smit
Business Development Manager, Netherlands
Tel: +31 6 12 27 62 73
bas.smit@aegonam.com

Jeroen van Wilgenburg
Business Development Manager, Netherlands
Tel: +31 6 51 35 24 20
jeroen.wilgenburg@aegonam.com

Aegon Asset Management
By March 3, 2023 08:00

SEARCH