Voedselzekerheid in Crisis: Trends en Uitdagingen

BlackRock
By May 15, 2023 10:50

Voedselzekerheid in Crisis: Trends en Uitdagingen

In de laatste dertig jaar is er aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van wereldwijde voedselproductie en hongerbestrijding. Helaas lijkt deze trend de afgelopen vijf jaar te zijn omgekeerd. Experts wijzen op verschillende onderliggende trends, waaronder een groeiende wereldbevolking die meer voedselproductie vereist, klimaatverandering-geïnduceerde droogtes en overstromingen die de voedselzekerheid bedreigen, en geopolitieke verstoringen zoals de oorlog in Oekraïne, die 6% van de directe voedselvoorziening van de wereld beïnvloedde.

Van Efficiëntie naar Weerbaarheid: Heroverweging van Voedselvoorziening

Op dit moment is het voedselvoorzieningssysteem, ontworpen voor efficiëntie, in zijn weerbaarheid gecompromitteerd, waardoor we overmatig afhankelijk zijn van een beperkt aantal gewassen of landbouwgebieden. Toenemende honger, klimaatverandering, overconsumptie, voedselverspilling en geopolitieke spanningen rond voedseldistributie vormen aanzienlijke uitdagingen, die dringend actie vereisen voor duurzaamheid en biodiversiteit.

Benieuwd om meer te begrijpen over de staat en toekomst van voedselzekerheid? Klik op "Lees het rapport" om verder inzichten te ontdekken.

BlackRock
By May 15, 2023 10:50

SEARCH