Back to homepage

Posts From Pictet Asset Management

Wereldwijde Economische Veranderingen Navigeren: Slim Kiezen in Opkomende Markten

Wereldwijde Economische Veranderingen Navigeren: Slim Kiezen in Opkomende Markten

🕔08:12, 7.Jun 2023

In het oorspronkelijke stuk getiteld "Barometer: Slimme keuzes buiten opkomende markten" is het overkoepelende thema het navigeren door economische instabiliteit en het strategisch plannen van investeringskeuzes. De auteur is optimistisch over aandelen en obligaties in opkomende markten, maar blijft voorzichtig

Read Full Article
Activa-allocatie te midden van macro-economische onzekerheid: De aanpak van Pictet Asset Management

Activa-allocatie te midden van macro-economische onzekerheid: De aanpak van Pictet Asset Management

🕔11:39, 17.May 2023

Het centrale thema van de tekst gaat over de strategie van Pictet Asset Management met betrekking tot activa-allocatie te midden van aanhoudende macro-economische onzekerheid. Het bedrijf heeft besloten om zijn positie in obligaties te verhogen tot overwogen en een negatieve

Read Full Article
Inflatie en Groeivooruitzichten: Een Wereldwijd Economisch Perspecti

Inflatie en Groeivooruitzichten: Een Wereldwijd Economisch Perspecti

🕔14:03, 16.May 2023

Het rapport bespreekt de toekomst van inflatie en groei in ontwikkelde economieën, met een focus op de VS en de Eurozone. De verwachting is dat de inflatie niet lang zal aanhouden, maar het vertrouwen in de groeivooruitzichten van deze ontwikkelde

Read Full Article
Toekomstperspectief: inflatie, groei en aantrekkelijke investeringen

Toekomstperspectief: inflatie, groei en aantrekkelijke investeringen

🕔16:14, 14.Apr 2023

In “Barometer: lagere inflatie in het verschiet, maar ook lagere groei” biedt Pictet een grondige analyse van de huidige economische situatie en de verwachte inflatie en groeivooruitzichten voor de ontwikkelde wereld. De auteur benadrukt het belang van een strategische benadering

Read Full Article
Barometer: lagere inflatie in het verschiet, maar ook lagere groei

Barometer: lagere inflatie in het verschiet, maar ook lagere groei

🕔08:02, 14.Mar 2023

Wij verwachten niet dat de inflatie nog lang zal aanhouden, maar we hebben niet bijzonder veel vertrouwen in de groeivooruitzichten van de ontwikkelde wereld. Daarom zijn we onderwogen in Amerikaanse aandelen en aandelen uit de eurozone.

Read Full Article
Zo hangt er straks een prijskaartje aan biodiversiteit

Zo hangt er straks een prijskaartje aan biodiversiteit

🕔16:11, 28.Feb 2023

"De enorme groei van het geproduceerde en menselijke kapitaal, gaat ten koste van het natuurlijk kapitaal. Dat is niet langer zo vol te houden.” In allerlei opzichten komt er een steeds duidelijker prijskaartje te hangen aan de wijze waarop bedrijven

Read Full Article
Waarom de COP 15 een keerpunt is voor ecologisch beleggen

Waarom de COP 15 een keerpunt is voor ecologisch beleggen

🕔17:36, 27.Feb 2023

De baanbrekende deal op de VN-top om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen wil bedrijven en beleggers in de frontlinie plaatsen in de strijd om de natuur te beschermen.

Read Full Article
Barometer: Na de storm

Barometer: Na de storm

🕔10:02, 12.Jan 2023

Aandelen en obligaties uit opkomende markten bieden de beste vooruitzichten voor beleggers na een zwaar jaar voor de financiële markten. Nieuw jaar, zelfde risico's? De wereldeconomie blijft voor uitdagingen staan – niet in het minst door de zwakke groei en

Read Full Article
Maximale intensiteit: portefeuilles met bedrijfsobligaties uit opkomende markten worden koolstofarm

Maximale intensiteit: portefeuilles met bedrijfsobligaties uit opkomende markten worden koolstofarm

🕔12:51, 6.Jan 2023

Opkomende markten gaan efficiënter om met hun koolstofgebruik. Dat zou beleggers moeten helpen om hun bedrijfsobligatieportefeuilles af te stemmen op duurzame doelstellingen. Hoe meer fossiele brandstof je verbrandt, hoe rijker je wordt. Sinds de industriële revolutie gaan hogere koolstofemissies en

Read Full Article
De geheimen van valuta-afdekking binnen vastrentende waarden

De geheimen van valuta-afdekking binnen vastrentende waarden

🕔10:22, 5.Jan 2023

Beleggen in het buitenland betekent ook beleggen in een vreemde munt. Dat kan het leven wat ingewikkelder maken, vooral voor obligatiebeleggers. De post-pandemische divergentie in het monetaire beleid van de centrale banken heeft geleid tot sterke schommelingen op de financiële

Read Full Article
Bedrijfsobligaties uit opkomende markten beginnen te schitteren

Bedrijfsobligaties uit opkomende markten beginnen te schitteren

🕔10:47, 30.Dec 2022

Obligaties uit opkomende markten bieden enkele van de aantrekkelijkste rendementen ten opzichte van risico sinds vele jaren, vooral in het licht van de sterke fundamentals van bedrijven en de economie. Professionele beleggers zeggen al lachend dat het VK een opkomende

Read Full Article
Seven megatrend themes to watch

Seven megatrend themes to watch

🕔16:45, 27.Dec 2022

Find out about the key themes across science, technology and sustainability which are helping shape our future over the coming year – and beyond. 1. Focus on food security The recent supply chain disruptions – and the resulting empty supermarket

Read Full Article
De gezondheidscrisis heeft de investeringsmogelijkheden in security vertienvoudigd

De gezondheidscrisis heeft de investeringsmogelijkheden in security vertienvoudigd

🕔12:45, 23.Dec 2022

Ondernemingen die beveiligingsproblemen aanpakken, bieden aantrekkelijke lange-termijnopportuniteiten voor beleggers. Daarvan is Anjali Bastianpillai, Senior Product Specialist van de Securitystrategie bij Pictet Asset Management, stellig overtuigd: ‘Je veilig voelen is een menselijke basisbehoefte. Of het nu gaat om bescherming tegen cyberaanvallen,

Read Full Article
Biodiversity – Why investors should care

Biodiversity – Why investors should care

🕔10:20, 16.Dec 2022

The past 30 years have seen a bigger improvement in human prosperity than all of the past centuries combined. We have built more roads, buildings and machines than ever before. More people are living longer and healthier lives and access

Read Full Article
Te duur wanbetalingsrisico biedt kansen voor obligaties uit opkomende landen

Te duur wanbetalingsrisico biedt kansen voor obligaties uit opkomende landen

🕔14:29, 9.Dec 2022

Obligaties uit opkomende markten werden getroffen door inflatie, renterisico's, een stijgende dollar en geopolitieke spanningen. Maar de bezorgdheid over wanbetaling is overdreven. Beleggers in obligaties uit opkomende markten hebben zelden te maken gehad met een meer complexe economische en geopolitieke

Read Full Article
Duurzaam beleggen in de gezondheidszorg

Duurzaam beleggen in de gezondheidszorg

🕔14:02, 7.Dec 2022

Waarom de particuliere gezondheidszorgsector beleggers de mogelijkheid biedt om aantrekkelijke rendementen te behalen en het 'sociale' aspect van ESG aan te pakken. Bij duurzaam beleggen wordt de 'S' in ESG vaak verwaarloosd. De aandacht van beleggers wordt meestal getrokken door

Read Full Article
Aanpak biodiversiteitsverlies: de gevolgen voor de beleggingswereld

Aanpak biodiversiteitsverlies: de gevolgen voor de beleggingswereld

🕔12:40, 2.Dec 2022

Het verlies aan biodiversiteit vormt een minstens even grote bedreiging voor de leefbaarheid van de aarde als klimaatverandering. De wijze waarop het probleem wordt aangepakt, heeft grote gevolgen voor de beleggingswereld. In Nederland is de uitstoot van broeikasgassen in het

Read Full Article
Obligatiebeleggers en de verleidingen van de Costanza-regel

Obligatiebeleggers en de verleidingen van de Costanza-regel

🕔14:37, 25.Nov 2022

Moeten wereldwijde obligatiebeleggers, na een moeilijk begin van het jaar, George Costanza van Seinfeld volgen en tegen hun instinct in handelen? Voor obligatiebeleggers zijn het ongelooflijk moeilijke maanden geweest. Er was geen plaats om zich te verbergen, aangezien de meeste

Read Full Article
Duurzaam beleggen in de gezondheidszorg

Duurzaam beleggen in de gezondheidszorg

🕔16:28, 24.Nov 2022

Waarom de particuliere gezondheidszorgsector beleggers de mogelijkheid biedt om aantrekkelijke rendementen te behalen en het 'sociale' aspect van ESG aan te pakken. Bij duurzaam beleggen wordt de 'S' in ESG vaak verwaarloosd. De aandacht van beleggers wordt meestal getrokken door

Read Full Article
Obligaties lonken

Obligaties lonken

🕔10:51, 21.Nov 2022

De reële rendementen zijn in alle klassen van vastrentende waarden sterk gestegen. Dat schept voor beleggers kansen die we al jaren niet meer gezien hebben. Vastrentende waarden maken een heropleving door. Beleggers worden steeds vaker vergoed voor risico's – en

Read Full Article
Vastgoed, maar dan met toegevoegde waarde

Vastgoed, maar dan met toegevoegde waarde

🕔10:58, 18.Nov 2022

Beleggen in Europees vastgoed met toegevoegde waarde in een tijd van volatiele activaprijzen, stijgende rentes en vertragende economische groei. Beleggers beleven een periode van verhoogde marktvolatiliteit. Niemand weet precies waar de activaprijzen naartoe gaan – of het nu gaat om

Read Full Article
Megatrends: van stimulansen voor seculaire groei tot beleggingsthema’s

Megatrends: van stimulansen voor seculaire groei tot beleggingsthema’s

🕔10:39, 18.Nov 2022

Megatrends zijn een groep krachtige sociale, demografische, milieu- en technologische krachten die onze wereld veranderen. Lees hoe ze de groei op lange termijn achter beleggingsthema's stimuleren. Thematisch beleggen in seculaire groei Een belangrijk kenmerk van thematisch beleggen in aandelen bij

Read Full Article
Aanpassing aan de klimaatverandering: hoe leven op een warmere planeet

Aanpassing aan de klimaatverandering: hoe leven op een warmere planeet

🕔10:15, 18.Nov 2022

Naarmate de opwarming van de aarde voortduurt, moeten steden zich aanpassen aan een frequenter voorkomen van dodelijke hittegolven en moeten ze investeren in nieuwe technologieën en innovatie. Madrid en Miami worden vaak tot de beste steden ter wereld om in

Read Full Article
Duurzaamheid blijft belangrijk in opkomende obligatiemarkten

Duurzaamheid blijft belangrijk in opkomende obligatiemarkten

🕔08:40, 18.Nov 2022

In een verder ongunstige omgeving voor obligatieemittenten en -beleggers ziet de toekomst voor obligaties uit opkomende markten er zonder twijfel groen uit. Stijgende wereldwijde rentes en volatiele markten hebben zwaar gewogen op zowel het aanbod van als de vraag naar

Read Full Article
Krachtige trends drijven private equityinvesteringen in gezondheid

Krachtige trends drijven private equityinvesteringen in gezondheid

🕔07:53, 18.Nov 2022

Aan de basis van private equity beleggingen in het thema gezondheid staan krachtige macrotrends, zoals vergrijzing en het ‘consumentisme’ van de gezondheidszorg. De private equitymarkt is snel volwassen geworden en in omvang verdrievoudigd in het afgelopen decennium: van 2.000 miljard

Read Full Article
ESG in de Praktijk Mary-Therese Barton over het engagement met soevereine kredietnemers uit opkomende markten

ESG in de Praktijk Mary-Therese Barton over het engagement met soevereine kredietnemers uit opkomende markten

🕔14:28, 16.Nov 2022

Praten over thema's als onderwijs of gezondheidszorg met overheden maakt deel uit van onze fiduciaire plicht – en helpt ons een holistische visie te vormen op de landen waarin we beleggen, zegt Mary-Therese Barton, Head of Emerging Market Debt.

Read Full Article
Barometer: Donkere wolken aan de hemel

Barometer: Donkere wolken aan de hemel

🕔16:44, 15.Nov 2022

De vooruitzichten voor risicovollere activaklassen zien er minder goed uit omdat renteverhogingen de economische groei wereldwijd blijven afremmen. De vooruitzichten voor de wereldeconomie worden slechter. Naarmate de centrale banken de rente verhogen om de inflatie te bestrijden, zal niet alleen

Read Full Article
Duurzaamheid blijft belangrijk in opkomende obligatiemarkten

Duurzaamheid blijft belangrijk in opkomende obligatiemarkten

🕔12:06, 11.Nov 2022

In een verder ongunstige omgeving voor obligatieemittenten en -beleggers ziet de toekomst voor obligaties uit opkomende markten er zonder twijfel groen uit. Stijgende wereldwijde rentes en volatiele markten hebben zwaar gewogen op zowel het aanbod van als de vraag naar

Read Full Article
Technologie: betere vooruitzichten voor particuliere beleggers

Technologie: betere vooruitzichten voor particuliere beleggers

🕔14:02, 1.Nov 2022

De technologiesector is momenteel misschien uit de gratie geraakt, maar wij zijn van mening dat er veel beleggingskansen zijn, vooral in private markten. De waarderingen van technologiebedrijven zijn sterk gedaald ten opzichte van hun pieken, meegesleurd in een moeilijke macro-economische

Read Full Article
Betere manieren om de wereld te voeden

Betere manieren om de wereld te voeden

🕔09:58, 22.Oct 2022

Voedselzekerheid is door de Oekraïnecrisis een nog urgenter wereldwijd probleem geworden. Beleggers kunnen helpen om oplossingen te bedenken – van boer tot bord. De forse stijging van de voedselprijzen en de bevoorradingsproblemen, die nog verergerd werden door de Russische invasie

Read Full Article
De obligatiemarkten en de moeilijke evenwichtsoefening van de beleidsmakers

De obligatiemarkten en de moeilijke evenwichtsoefening van de beleidsmakers

🕔20:32, 20.Oct 2022

Het risico op stagflatie maakt het leven van overheden en centrale banken veel moeilijker en het toegenomen risico op beleidsfouten zal de volatiliteit op de obligatiemarkten waarschijnlijk hoog houden. Maar er ontstaan ook beleggingskansen. Het VK ligt de laatste tijd

Read Full Article
Barometer: Aandelen blijven onaantrekkelijk, maar obligaties verdienen meer aandacht

Barometer: Aandelen blijven onaantrekkelijk, maar obligaties verdienen meer aandacht

🕔11:04, 18.Oct 2022

Aangezien de donkere wolken boven de economie nog niet zijn verdwenen, zullen aandelen wellicht verder dalen. Obligaties beginnen er echter aantrekkelijk uit te zien.

Read Full Article
Inzichten van Thematic Advisory Boards

Inzichten van Thematic Advisory Boards

🕔10:10, 14.Oct 2022

De thematische aandelenbeheerders van Pictet kunnen een beroep doen op de expertise van Thematic Advisory Boards om een gedifferentieerd perspectief te krijgen op de belangrijkste vragen over de thema's. Op zoek naar een voorsprong in informatie Toegang krijgen tot uiteenlopende

Read Full Article
Waarschuwing over reële rendementen voor risicovollere vastrentende waarden

Waarschuwing over reële rendementen voor risicovollere vastrentende waarden

🕔14:23, 7.Oct 2022

De ontwikkeling van de reële obligatierendementen en de break-evenrentes op inflatiebeschermde obligaties geven aan hoe de rest van de vastrentende markt zal presteren. Dat is nu bijzonder relevant. Reële rendementen zijn altijd belangrijk. Maar obligatiebeleggers besteden best extra aandacht aan

Read Full Article
Hernieuwbare energiesector in China klaar voor groei

Hernieuwbare energiesector in China klaar voor groei

🕔08:38, 14.Sep 2022

De groeiende sector van hernieuwbare energie in China biedt sterke groeivooruitzichten omdat het land ambitieuze nettonuldoelstellingen stelt. Van luchtvervuiling en stijgende zeespiegels tot bodemverontreiniging en waterschaarste, China, 's werelds grootste uitstoter van broeikasgassen, kampt met …

Read Full Article
Barometer: Zomerrally is al een verre herinnering

Barometer: Zomerrally is al een verre herinnering

🕔14:19, 12.Sep 2022

Een zachte landing van de wereldeconomie lijkt steeds onwaarschijnlijker. Dat betekent dat risicovollere activaklassen nog verder kunnen dalen. De stijging van de aandelenmarkten die begon met de hittegolf deze zomer is volgens ons voorbij. Vanaf nu zullen de omstandigheden waarschijnlijk

Read Full Article
Secular Outlook

Secular Outlook

🕔13:49, 9.Sep 2022

The next five years will be an uphill struggle for investors. High public and corporate debt levels, labour shortages, potential tax hikes and increased levels of state intervention will mean slower economic growth. Add to that the prospect of prolonged

Read Full Article
Blok voor blok

Blok voor blok

🕔08:10, 1.Sep 2022

Nu de vastgoedsector steeds meer wordt aangesproken op het verkleinen van zijn enorme ecologische voetafdruk, is modulair bouwen weer in de mode. Het is groener, sneller en efficiënter. Modulaire bouw is niet nieuw. In de negentiende eeuw verscheepten Britse immigranten

Read Full Article
Biodiversiteit: oplossing gezocht voor het volgende grote klimaatprobleem

Biodiversiteit: oplossing gezocht voor het volgende grote klimaatprobleem

🕔16:17, 30.Aug 2022

Wat is de invloed van de afname van biodiversiteit op onze wereld en wat kunnen beleggers doen om dit proces tegen te gaan? Op die vragen zoekt Pictet Asset Management als onderdeel van het Impact Partnersconsortium de antwoorden.

Read Full Article
Negatieve emissies: verder gaan dan netto nul

Negatieve emissies: verder gaan dan netto nul

🕔09:20, 30.Aug 2022

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet de wereld misschien verder gaan dan het bereiken van netto nul en beginnen met actief koolstof uit de atmosfeer te verwijderen. Maar liefst 140 landen en honderden bedrijven over de

Read Full Article
De gezondheidscrisis heeft de investeringsmogelijkheden in security vertienvoudigd

De gezondheidscrisis heeft de investeringsmogelijkheden in security vertienvoudigd

🕔08:45, 22.Aug 2022

Ondernemingen die beveiligingsproblemen aanpakken, bieden aantrekkelijke lange-termijnopportuniteiten voor beleggers. Daarvan is Anjali Bastianpillai, Senior Product Specialist van de Securitystrategie bij Pictet Asset Management, stellig overtuigd: ‘Je veilig voelen is een menselijke basisbehoefte. Of het nu gaat om bescherming tegen cyberaanvallen,

Read Full Article
Barometer: Winstberekening klopt niet

Barometer: Winstberekening klopt niet

🕔08:13, 18.Aug 2022

Aandelen blijven kwetsbaar voor een golf naar beneden bijgestelde winstprognoses, vooral in de VS en Europa. Vertragende economische groei, stijgende inflatie, strakker monetair beleid en verhoogde geopolitieke risico's hebben allemaal hun tol geëist in de financiële …

Read Full Article
De digitale weg naar ontwikkeling

De digitale weg naar ontwikkeling

🕔08:54, 17.Aug 2022

De digitale revolutie is niet alleen een zegen voor de wereld. Voor opkomende markten kan het wonderen verrichten voor de economie. Digitalisering zou deze landen immers in staat kunnen stellen om trage ontwikkelingsstadia over te slaan.

Read Full Article
Batteren aangedreven door schatten uit de oceaan

Batteren aangedreven door schatten uit de oceaan

🕔14:43, 12.Aug 2022

Elektrische wagens spelen een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering, maar ze hebben veel zeldzame metalen nodig. Een oplossing voor dat probleem kan op de bodem van de oceaan liggen. Twee jaar. Zo lang heeft het geduurd voordat het

Read Full Article
Secular Outlook 2022

Secular Outlook 2022

🕔14:15, 8.Aug 2022

Wat zal de financiële markten de komende vijf jaar stimuleren? Ontdek het in onze Secular Outlook, waarin we onze prognoses voor het rendement van alle grote activaklassen geven en de krachtige langetermijntrends analyseren die het beleggingslandschap zouden kunnen hertekenen.

Read Full Article
Barometer: Goedkoop, maar niet goedkoop genoeg

Barometer: Goedkoop, maar niet goedkoop genoeg

🕔08:30, 19.Jul 2022

Zelfs als de aanhoudende sell-off op de aandelenmarkten de waarderingen naar niveaus brengt die niet stroken met de fundamentals, zijn er goede redenen om onderwogen te blijven in aandelen en hoogrentende obligaties.

Read Full Article
ESG in de Praktijk Evgenia Molotova over beleggen met impact

ESG in de Praktijk Evgenia Molotova over beleggen met impact

🕔12:01, 4.Jul 2022

De ervaring van Evgenia Molotova in sectoren die doorgaans niet geassocieerd worden met impactbeleggen vormde de inspiratiebron voor Positive Change, een aandelenstrategie die een verschil maakt. Wat wekte uw interesse in impactbeleggen op? In het verleden leidde ik de dochteronderneming

Read Full Article
The battle against inflation: are emerging markets ahead of the curve?

The battle against inflation: are emerging markets ahead of the curve?

🕔10:42, 1.Jul 2022

As Covid's impact fades, inflation has become a major worry for policymakers. Surprisingly, emerging market central banks are moving faster than their rich country peers to contain the threat. Developed economy central banks have fallen behind the inflationary curve, despite

Read Full Article
Secular Outlook June 2022

Secular Outlook June 2022

🕔10:48, 27.Jun 2022

Overview It gives me great pleasure to introduce our ninth Secular Outlook. T he next five years will be an uphill struggle for investors. High public and corporate debt levels, labour shortages, potential tax hikes and increased levels of state

Read Full Article
Obligatiebeleggers moeten inzicht hebben in de volatiliteitscyclus

Obligatiebeleggers moeten inzicht hebben in de volatiliteitscyclus

🕔10:24, 24.Jun 2022

De vastrentende markten zijn steeds volatieler geworden, een trend die zich waarschijnlijk zal voortzetten. Beleggers moeten zich aanpassen. De recente stijging van de obligatierendementen heeft beleggers in vastrentende waarden doen opschrikken. Eén benchmarkindex voor obligaties tekende, ten opzichte van de

Read Full Article

SEARCH