Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

PE 18-19: Module 2: Impact Investeren

28 May 2019 - 13:30 - 17:30

Impact Investeren​

14 en 28 mei

Met de vaststelling van de UN Sustainable Development Goals in 2015 nemen beleggingen die bijdragen aan een betere wereld een grote vlucht. Pensioenfondsen en verzekeraars spreken inmiddels al over ‘Sustainable Development Investments’. In de kern gaat het daarbij om beleggingen gericht op, onder meer, een gezond milieu, een betere toegang tot onderwijs of gezondheidszorg of het versterken van de kans op werkgelegenheid  voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het begin werd gedacht dat het hier om slecht renderende beleggingen zou gaan. Het tegendeel blijkt waar. Zeker op het vlak van duurzame energie gaan maatschappelijk en financieel rendement vaak hand in hand.

In deze PE module wordt uiteengezet wat impact investeren is en wordt meer in het bijzonder ingegaan op Sustainable Development Investments als een boeiende subcategorie. Waarom is deze nieuwe trend relevant voor beleggers? Op welke wijze kunnen zij invulling geven aan impact investeren? Hoe om te gaan met het meten van impact? En hoe zit het met beleggers die, ieder met een eigen risico-rendement profiel, gezamenlijk nieuwe investeringsproducten ontwikkelen?

De nieuwe ontwikkeling betrekt zich niet enkel op de reeds sterk in opkomst zijnde ‘green bonds’ of op private equity investeringen. Steeds vaker worden nieuwe beleggingsmogelijkheden aangeboden in beursgenoteerd papier, al zien we ook een sterke groei in infrastructuur, vastgoed en andere asset classes. Impact investeren wordt daarmee een aanpak ‘across asset classes’ in plaats van wat 10 jaar geleden nog wel werd gedacht: een aparte beleggingscategorie. Tijdens de cursus zullen van diverse asset classes voorbeelden worden gegeven.

Docenten   
Harry Hummels is hoogleraar op het terrein van impact investeren en social entrepreneurship aan de universiteiten van Maastricht en Utrecht – en verbonden aan de Verenigde Naties. Hij is bestuurslid van Society Impact. Harry heeft 16 jaar ervaring in directiefuncties in de financiële wereld bij, onder meer, ING Bank en ACTIAM.
Theo Brouwers is directeur impact investeren ACTIAM en adviseur van talrijke instellingen – zowel in Nederland als in het buitenland – op het terrein van impact investeren. Theo werkte jarenlang voor ING Bank als directeur beleggingen. Hij is financieel bestuurslid bij maatschappelijke en financiële organisaties.

Voor wie
De module is zeer geschikt voor iedereen die meer wil weten over deze nieuwste ontwikkeling in de beleggingspraktijk – uiteenlopend van portefeuillemanagers tot beleidsadviseurs en strategische besluitvormers. De voorbeelden hebben betrekking op de praktijk van institutionele beleggers, maar ook op die van filantropische beleggers en private bankers.

Aanpak
Kern van de cursus is dat de docenten in gesprek gaan met de deelnemers over de mogelijkheden en beperkingen van impact investeren, best practices, de barrières die men in de praktijk soms tegen komt en de waarde die uiteindelijk met impact investeringen gerealiseerd kan worden. Deelnemers  gaan in groepjes zelf aan de slag met het doordenken van een passende impact investeringsstrategie. We sluiten de cursus af met een korte paneldiscussie met experts uit het veld.

Programma
Voorafgaand aan de cursus wordt de deelnemers gevraagd na te denken over impact investeringen en één voorbeeld te kiezen om dat aan het begin van de eerste middag kort te presenteren. Vervolgens start de middag met een korte inleiding over het ontstaan en de ontwikkeling van impact investeren. Verder zullen in een interactieve discussie onder meer aan bod komen: de redenen om aandacht te besteden aan impact investeren, de Sustainable Development Goals, impact investeren in verschillende asset classes, risico’s en rendementen en het meten en managen van impact. Deelnemers gaan tijdens de middag in groepjes aan de slag met het ontwikkelen van (de hoofdlijnen van) een impact investeringsbeleid. De resultaten zullen plenair worden besproken.

Tijdens de tweede middag zullen we in detail kijken naar een aantal impact investeringen. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat zijn de kaders waarbinnen beleggers moeten opereren, wat zijn betrouwbare benchmarks (als die er al zijn), hoe kom je tot de selectie van de investeringen, welke grenzen zijn er in de praktijk aan impact beleggen (zoals liquiditeitsrisico’s, kwaliteit van de assets, currency risico’s, enzovoorts)? Ook tijdens deze middag gaan deelnemers weer zelf aan de slag. De module wordt afgesloten met een korte panel discussie waarvoor wij een of twee aanbieders van impact investeringen.

Wilt u deelnemen?

  • Iedereen is welkom. Om een gezonde interactie met de docent en medecursisten mogelijk te maken wordt het aantal cursisten beperkt tot maximaal 25.
  • Wanneer u intekent voor een module, wordt het cursusmateriaal naar u toegestuurd.  
  • De docenten worden bij de voorbereiding begeleid door een academisch coördinator die controleert dat de kwaliteit van de cursussen in overeenstemming is met de doeleinden van CFA Society VBA Netherlands. ​
  • U ontvangt een certificaat van deelname.

Venue

Hotel Casa400
Eerste Ringdijkstraat 4
Amsterdam, 1097 BC
+ Google Map