Back to homepage

Tag "pension"

Nederland behoort wereldwijd tot de top 6 landen met de beste pensioenvoorwaarden

Nederland behoort wereldwijd tot de top 6 landen met de beste pensioenvoorwaarden

🕔14:40, 14.Sep 2023

Voor het eerst in tien jaar is in bijna alle ontwikkelde landen in de Global Retirement Index (GRI) van vermogensbeheerder Natixis Investment Managers de algemene pensioenzekerheid verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar. Belangrijke factoren voor de verbetering van de

Read Full Article
‘Green Deal’ Architect Timmermans kan Nederland koploper maken van Europese klimaa:nvesteringen

‘Green Deal’ Architect Timmermans kan Nederland koploper maken van Europese klimaa:nvesteringen

🕔14:41, 7.Sep 2023

Frans Timmermans lijkt op het punt te staan een poli3eke aardverschuiving te veroorzaken. Zijn recente stap om de nieuwe coali3e van GroenLinks en PvdA te leiden, heeA indrukwekkende winsten laten zien in de peilingen. Mocht hij in november het torentje

Read Full Article
Rising Equity Allocations: Understanding Retirees’ Investment Choices

Rising Equity Allocations: Understanding Retirees’ Investment Choices

🕔12:47, 5.Sep 2023

The trend of U.S. retirees investing in equities has significantly risen in recent years. The core theme of this text is the changing asset allocation preferences of retirees, who are increasingly opting for equities over traditional bonds or fixed-income investments.

Read Full Article
A Decade of Defined Contribution Plan Insights

A Decade of Defined Contribution Plan Insights

🕔08:58, 4.Sep 2023

In "Continued progress through partnership", the narrative unveils the progress of Defined Contribution (DC) Plan Sponsors over a tumultuous period, navigating the challenges of the COVID-19 pandemic, the Great Resignation, inflation surges, market volatility, and legislative shifts such as the

Read Full Article
Wet Toekomst Pensions: A Retrospective Analysis of H1 2023

Wet Toekomst Pensions: A Retrospective Analysis of H1 2023

🕔15:10, 11.Aug 2023

In "Wet Toekomst Pensioenen Backtest H1 2023," Aegon Asset Management explores the performance of the three new pension plans introduced by the Wet Toekomst Pensioenen. The plans under scrutiny are the Solidaire Premieregeling (SPR), Flexibele Premieregeling (FPR), and Uitkeringsregeling (FTK).

Read Full Article
Read on Retirement: See the  moment.

Read on Retirement: See the moment.

🕔12:35, 10.Aug 2023

In "Read on Retirement" by BlackRock, a critical observation of the aftermath of the pandemic is presented. While physical and mental burnout was evident, a new form of fatigue emerges: financial burnout. The 2023 survey uncovers a dwindling confidence among

Read Full Article
Dekkingsscan van pensioenfondsen in Nederland: Een helder vooruitzicht

Dekkingsscan van pensioenfondsen in Nederland: Een helder vooruitzicht

🕔08:32, 21.Jul 2023

De gegeven tekst geeft vooral een uitgebreid overzicht van de dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds. Het biedt inzicht in de ontwikkeling van de feitelijke en voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Het bevat ook een projectie van

Read Full Article
Nieuwe SFDR regels: geen appeltje-eitje Aandachtspunten voor 2023

Nieuwe SFDR regels: geen appeltje-eitje Aandachtspunten voor 2023

🕔14:37, 14.Jul 2023

Op 10 maart 2021 is de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financieledienstensector, ook wel bekend als SFDR1 , in werking getreden. Per 1 januari 2023 gelden specifiekere regels voor transparantie over duurzaam beleggen.  Vooruitlopend op deze specifiekere transparantieregels

Read Full Article
Kansen in alternatieve vastrentende waarden voor pensioenfondsen

Kansen in alternatieve vastrentende waarden voor pensioenfondsen

🕔12:04, 28.Jun 2023

Aegon Asset Management onderzoekt in hun rapport "Kansen in alternatieve vastrentende waarden voor pensioenfondsen" de diversiteit van alternatieve vastrentende waarden. Deze omvatten diverse soorten leningen, variërend van directe bedrijfsleningen tot herverpakte leningen. Ze bieden potentieel hogere rendementen dan staats- en

Read Full Article
Addressing Ageism: Inclusive Measures to Retain Older Workers in the Labor Market

Addressing Ageism: Inclusive Measures to Retain Older Workers in the Labor Market

🕔14:05, 15.Jun 2023

The comprehensive research by Allianz, titled "The right to work versus the right to retire," discusses the persisting issue of ageism in labor markets, particularly in the EU, where only 51% of the population aged between 60 to 64 remains

Read Full Article
De actuele dekkingsgraad is in april gedaald naar 117,1%. De 12- maands gemiddelde dekkingsgraad is gedaald naar 119,7%.

De actuele dekkingsgraad is in april gedaald naar 117,1%. De 12- maands gemiddelde dekkingsgraad is gedaald naar 119,7%.

🕔08:05, 15.Jun 2023

"De Dekkingsgraadscan pensioenfondsen – Rustig beeld in mei" biedt uitgebreide informatie over de dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds. Het geeft een overzicht van de ontwikkeling van de feitelijke en gemiddelde (12-maands) dekkingsgraad in de afgelopen 12 maanden. Daarnaast bevat

Read Full Article
Pensioenakkoord uitgelegd

Pensioenakkoord uitgelegd

🕔08:19, 9.Jun 2023

Afgelopen woensdag 30 november is het langverwachte rapport van de commissie parameters gepubliceerd. Uit dit rapport komt een aantal wijzigingen naar voren die relevant zijn voor fondsen in het huidige stelsel, maar (vooral) ook naar aanloop naar het nieuwe stelsel.

Read Full Article
Analyse Q1 2023 Pensioenresultaten

Analyse Q1 2023 Pensioenresultaten

🕔07:25, 19.May 2023

In het onderzoek "Wet Toekomst Pensioenen Backtest Q1 2023" van Aegon Asset Management worden pensioenuitkeringen in het afgelopen kwartaal geanalyseerd. De uitkeringen voor gepensioneerden zouden ongeveer gelijk zijn gebleven, terwijl er voor jongere deelnemers een stijging van het verwachte pensioen

Read Full Article
Allianz Global Pension Report 2023

Allianz Global Pension Report 2023

🕔12:32, 27.Apr 2023

In the wake of the Covid-19 pandemic, pension reform has re-emerged as a global concern. The Allianz Global Pension Report 2023, by Allianz, evaluates pension systems' sustainability and adequacy using the Allianz Pension Index (API). Policymakers in industrialized nations focus

Read Full Article
Navigating the Surplus: Canadian Pension Plans in a Challenging Economic Climate

Navigating the Surplus: Canadian Pension Plans in a Challenging Economic Climate

🕔12:17, 24.Apr 2023

2023 LONG-TERM CAPITAL MARKETS OUTLOOK In the face of a challenging economic environment, Canadian pension plans experienced a surprisingly positive year in 2022. Long-term interest rates rose dramatically, reducing the present value of future pension liabilities more than the fall

Read Full Article
Dekkingsgraadscan pensioenfondsen

Dekkingsgraadscan pensioenfondsen

🕔09:56, 7.Apr 2023

Rentestijging geeft duw in de rug De dekkingsgraadscan In deze dekkingsgraadscan vindt u meer informatie over de dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds. We geven een overzicht van de ontwikkeling van de feitelijke en (12-maands) voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad in de

Read Full Article
Closing the Gender Retirement Savings Gap

Closing the Gender Retirement Savings Gap

🕔16:16, 22.Mar 2023

This document explores the gender gap in retirement savings and provides solutions for narrowing the gap. While both men and women have access to retirement plans, women tend to contribute less, save less, and have less confidence in their retirement

Read Full Article
Pension Markets In Focus 2022

Pension Markets In Focus 2022

🕔10:00, 16.Mar 2023

Pension Markets in Focus provides detailed and comparable statistics on retirement savings around the world. This annual statistical report contributes to the effort of making data on retirement savings available, as the OECD Core Principles of Private Pension Regulation advocates

Read Full Article
Voorzichtig begin in 2023

Voorzichtig begin in 2023

🕔08:00, 3.Mar 2023

Dekkingsgraadscan pensioenfondsen: In deze dekkingsgraadscan vindt u meer informatie over de dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds. We geven een overzicht van de ontwikkeling van de feitelijke en (12-maands) voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad in de afgelopen 12 maanden. Daarnaast maken we

Read Full Article
Wealth without pensions in Asia

Wealth without pensions in Asia

🕔08:42, 8.Feb 2023

Total gross financial assets of Asia’s private households increased by +9.4% in 2021, reaching a new record high of EUR62.4trn. This corresponds to EUR16,380 per capita, compared to the global level of EUR41,890. China and Japan account for 75% of

Read Full Article
Wet Toekomst Pensioenen – 20 jaar backtest SPR en FPR

Wet Toekomst Pensioenen – 20 jaar backtest SPR en FPR

🕔10:20, 3.Feb 2023

De laatste tijd is er veel discussie over de nieuwe pensioenregelingen. Zijn de nieuwe regelingen wel een verbetering ten opzichte van de huidige uitkeringsregelingen en zo ja, welke van de nieuwe regelingen pakt het beste uit? In dit artikel kijken

Read Full Article
Pension defrost

Pension defrost

🕔08:32, 1.Feb 2023

Is it time to reopen DB pension plans—or at least stop closing and freezing them? In brief In the U.S., corporate sponsors of private defined benefit (DB) pension plans seem to have developed a collective blind spot about the potential

Read Full Article
JPM AM Portfolio Insights

JPM AM Portfolio Insights

🕔10:19, 4.Jan 2023

What do our Long-Term Capital Market Assumptions mean for defined contribution plans? Our 2023 Long-Term Capital Market Assumptions, which forecast asset class returns over a 10- to 15-year horizon, suggest that public markets today offer the best potential long-term returns

Read Full Article
2022 Global Retirement Index

2022 Global Retirement Index

🕔14:46, 28.Dec 2022

Global retirement security challenges come home to roost in 2022. The warning signals are blaring and the gauges are flashing bright red in 2022 as key risk concerns for retirement security are coming to a head in today’s rapidly changing

Read Full Article
Backtest flexibele premieregeling

Backtest flexibele premieregeling

🕔16:56, 16.Dec 2022

Pensioenakkoord uitgelegd: Veel pensioenfondsen staan aan de vooravond van een wijziging van de pensioenregeling. Momenteel wordt er volop gerekend hoe de nieuwe pensioenregelingen – de solidaire en flexibele premieregeling- in ALMstudies uitpakken. Het is echter ook informatief om te kijken

Read Full Article
The UK’s LDI crisis: lessons for Dutch LDI investors

The UK’s LDI crisis: lessons for Dutch LDI investors

🕔10:27, 9.Nov 2022

The world of Liability Driven Investment (LDI) strategies, one where “boring” is generally viewed as a strong selling point, became headline news in the UK last month. The much-awaited shift away from a low rate environment – generally a good

Read Full Article
Uitkeringseffecten en kostendekkende premies in het nieuwe nabestaandenpensioen

Uitkeringseffecten en kostendekkende premies in het nieuwe nabestaandenpensioen

🕔10:23, 13.Oct 2022

Het nabestaandenpensioen (NP) verandert ingrijpend als de voorstellen in de Wet toekomst pensioenen (Wtp), zoals in maart 2022 bij het parlement ingediend, worden overgenomen. Dit paper beschrijft de effecten van de voorgestelde standaardisering, waaronder de conditie dat het nabestaandenpensioen bij

Read Full Article
Effect UFR op keerpunt

Effect UFR op keerpunt

🕔16:24, 4.Oct 2022

Momenteel is er onrust op de financiële markten. Dit komt met name door hoge inflatiecijfers en monetaire verkrapping, een oorlog op het Europese continent en een dreigende recessie. Hierdoor zijn de markrentes sterk opgelopen, de grootste toename sinds jaren. De

Read Full Article
Nederland zakt drie plaatsen

Nederland zakt drie plaatsen

🕔14:09, 14.Sep 2022

Nederland zakt drie plaatsen op ranglijst van meest aantrekkelijke landen om met pensioen te gaan Tiende jaarlijkse Global Retirement Index (GRI) onthult dat 2022 het meest uitdagende jaar kan worden om met pensioen te gaan in de recente geschiedenis, omdat

Read Full Article
2022 GSR Scoreboard

2022 GSR Scoreboard

🕔08:52, 3.Aug 2022

“Governance, Sustainability and Resilience progress by State-Owned Investors” 1. Executive Summary We are delighted to present our 2022 GSR Scoreboard, the most comprehensive analysis yet on the governance, sustainability and resilience practices by State-Owned Investors around the world. The GSR

Read Full Article
KPMG Pensions Onderzoek Status Pensioentransitie

KPMG Pensions Onderzoek Status Pensioentransitie

🕔14:48, 13.Jul 2022

Per 1 januari 2023 gaat het gebeuren. Dan treedt, als de planning wordt gehaald, de Wet toekomst pensioenen in werking. Een immens omvangrijke wijziging van het pensioenstelsel gaat vanaf dan daadwerkelijk de pensioenregelingen van zo goed als iedere Nederlander wijzigen.

Read Full Article
Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen

🕔14:32, 24.Jun 2022

Pensioenakkoord uitgelegd – Deel 10 In de zomer van 2020 hebben het kabinet en sociale partners overeenstemming bereikt over een vergaande herziening van het pensioenstelsel. Dit pensioenakkoord heeft grote gevolgen voor hoe pensioen wordt opgebouwd en wordt belegd. In deze

Read Full Article
Sectorbeeld Pensioenen 2022

Sectorbeeld Pensioenen 2022

🕔16:12, 9.Jun 2022

De pensioenstelselherziening komt snel dichterbij. Deze herziening betekent onder meer een transitie naar premieovereenkomsten. Dat heeft een grote impact op pensioenuitvoerders, werkgevers, werknemers en gepensioneerden. De inzichten uit dit tweede Sectorbeeld Pensioenen (‘Sectorbeeld’) kunnen voor pensioenprofessionals van waarde zijn bij

Read Full Article
High yield bonds in DC pension strategies

High yield bonds in DC pension strategies

🕔12:19, 26.May 2022

High yield bonds have become a mainstream asset class for many institutional investors. Historic returns are impressive, particularly on risk-adjusted measures, and an allocation to high yield bonds can add value to an overall portfolio. For defined contribution (DC) pension

Read Full Article
Backtest solidaire premieregeling

Backtest solidaire premieregeling

🕔17:29, 3.May 2022

Pensioenakkoord uitgelegd – Deel 9: Veel pensioenfondsen staan aan de vooravond van een wijziging van de pensioenregeling. Momenteel wordt er volop gerekend hoe de nieuwe pensioenregelingen – de solidaire en flexibele premieregeling- in ALMstudies uitpakken. Het is echter ook informatief

Read Full Article
Corporate Pension Peer Analysis

Corporate Pension Peer Analysis

🕔09:05, 26.Apr 2022

In brief Our proprietary analysis of trends among the 100 largest corporate pensions by assets found that the 2021 headline funded status is finally approaching full funding 13 years after the global financial crisis (GFC), with more than 70% of

Read Full Article
Een reële oriëntatie van het nieuwe pensioencontract

Een reële oriëntatie van het nieuwe pensioencontract

🕔12:20, 7.Apr 2022

In conceptteksten voor de Wet Toekomst Pensioenen wordt koopkrachtbehoud vaak genoemd, maar is er verder beperkt aandacht voor inflatierisico. Sturen op reële (geïndexeerde) pensioenen past echter goed bij het ontwerp voor het nieuwe pensioencontract. In de uitkeringsfase zorgen projectierendementen gecorrigeerd

Read Full Article
Pensioenakkoord uitgelegd – Deel 8: Risicohouding

Pensioenakkoord uitgelegd – Deel 8: Risicohouding

🕔16:34, 25.Feb 2022

In de zomer van 2020 hebben het kabinet en sociale partners overeenstemming bereikt over een vergaande herziening van het pensioenstelsel. Dit pensioenakkoord heeft grote gevolgen voor hoe pensioen wordt opgebouwd en wordt belegd. In deze serie bespreken we het pensioenakkoord

Read Full Article
Matchmaking in pensioenland: welk pensioen past bij welke deelnemer?

Matchmaking in pensioenland: welk pensioen past bij welke deelnemer?

🕔17:36, 23.Feb 2022

Sinds 2016 hebben deelnemers in een (premie)pensioenregeling de mogelijkheid om hun pensioenkapitaal ook na de pensioendatum te beleggen. Dit kan via de aankoop van een variabel pensioen. Hiermee krijgt een deelnemer naar verwachting een hogere uitkering, maar neemt ook het

Read Full Article
Rethinking the pension plan endgame

Rethinking the pension plan endgame

🕔15:53, 9.Nov 2021

Hibernation, termination or stabilization? IN BRIEF U.S. pension investors have been actively de-risking their defined benefit plans since the global financial crisis, successfully reducing pension funding volatility to manageable levels. Further movement of portfolios toward long duration fixed income will

Read Full Article
Lichte stijging in oktober

Lichte stijging in oktober

🕔09:14, 9.Nov 2021

Dekkingsgraadscan pensioenfondsen: In deze dekkingsgraadscan vindt u meer informatie over de dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds. We geven een overzicht van de ontwikkeling van de feitelijke en (12-maands) voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad in het afgelopen jaar. Daarnaast maken we op

Read Full Article
The Pension Polder Model for Climate Change

The Pension Polder Model for Climate Change

🕔13:05, 3.Nov 2021

Klimaatverandering & de pensioensector – een poldermodel: De grote rotatie van Nederlandse pensioenbeleggingen valt samen met 'deep cleaning' en 'deep greening' van portefeuilles. 'Code rood voor de mensheid.' De dreigende boodschap van het recente klimaatrapport van de IPCC, het klimaatpanel

Read Full Article
De overbruggingsperiode

De overbruggingsperiode

🕔16:57, 12.Oct 2021

Pensioenakkoord uitgelegd – Deel 7: Dit zevende artikel gaat in op de overbruggingsperiode tot het nieuwe pensioenstelsel. Is het verstandig om alvast voor te sorteren op een nieuwe regeling, of moeten risico’s worden verlaagd om de transitie makkelijker te maken?

Read Full Article
Actuele dekkingsgraad stabiel in september

Actuele dekkingsgraad stabiel in september

🕔15:23, 7.Oct 2021

In deze dekkingsgraadscan vindt u meer informatie over de dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds. We geven een overzicht van de ontwikkeling van de feitelijke en (12-maands) voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad in het afgelopen jaar. Daarnaast maken we …

Read Full Article
Aerial View Magazine: The Changing Faces of Dutch Pensions

Aerial View Magazine: The Changing Faces of Dutch Pensions

🕔14:09, 29.Sep 2021

Aging nations favor bonds and defined-benefit pensions The Netherlands is pursuing a first-of-a-kind transition to put its $1.9 trillion pension system on a more sustainable path. The move offers plenty of scope for opportunity, but also carries its fair share

Read Full Article
De film A Life on Our Planet heeft klimaatbeleid in een stroomversnelling gebracht

De film A Life on Our Planet heeft klimaatbeleid in een stroomversnelling gebracht

🕔08:17, 22.Sep 2021

Er is veel geschreven over duurzaam beleggen en de noodzaak om de leefbaarheid van onze planeet te beschermen. Maar al die verhalen samen, hebben nog niet zoveel in beweging gebracht als A Life on Our Planet. Dat is een film

Read Full Article
Forse stijging tot nu toe in 2021

Forse stijging tot nu toe in 2021

🕔08:34, 31.Aug 2021

Dekkingsgraadscan pensioenfondsen: In deze dekkingsgraadscan vindt u meer informatie over de dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds. We geven een overzicht van de ontwikkeling van de actuele en (12-maands) voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad in het …

Read Full Article
Pensioenakkoord uitgelegd Deel 6: Solidariteitsreserve

Pensioenakkoord uitgelegd Deel 6: Solidariteitsreserve

🕔08:00, 26.Aug 2021

Vorig jaar zomer hebben het kabinet en sociale partners overeenstemming bereikt over een vergaande herziening van het pensioenstelsel. Dit pensioenakkoord heeft grote gevolgen voor hoe pensioen wordt opgebouwd en wordt belegd. In deze serie bespreken we het pensioenakkoord en de

Read Full Article
Building Confidence Toward Your Retirement

Building Confidence Toward Your Retirement

🕔17:49, 25.Aug 2021

Confidence in one’s future retirement starts with recognizing that today’s financial behaviors and progress made toward financial goals affect tomorrow’s outcomes. Confidence declines as retirement approaches, which may reflect increasing anxiety and uncertainty for preretirees as they approach retirement. Retirees

Read Full Article
DC pensions: UK and NL experiences

DC pensions: UK and NL experiences

🕔08:00, 20.Aug 2021

In recent years, both the United Kingdom and the Netherlands have introduced significant changes to the way defined contribution (DC) pensions can be accessed. This article examines the changes and reflects on how each country’s DC savers have responded. We

Read Full Article

SEARCH